Ebu Said’il Hudri (R.a)’den rivayet olunduğuna göre, Resûlullah (S.a.v) efendimiz hazretleri mescid-i şerife teşrif buyurmuşlar ve orada bulunan Ebu Umame’ye hitaben:

– Ya Ebu Umame! seni namaz vakitleri dışında da mescitte görüyorum. Sebep nedir? diye sormuşlar. Ensar’dan Ebu Umame (R.a) cevap vermişlerdir:

– Ya Rasûlallah (S.a.v) ben borca ve üzüntüye müptelayım.

Efendimiz saadetle şöyle buyurmuşlar:

– Ohalde sana bir dua öğreteyim, sabah ve akşam üçer kere oku, Allah Teâlâ (cc) üzüntülerini giderir ve borçlarınıda kaza eder.

Ebu Umame, bu duayı talim buyurulan şekilde devam etmiş ve hem borçtan, hemde üzüntüden kurtulmuşlardır.

Okunuşu:

Allâhümme innî e‘ûzü bike mine’l-hemmi ve’l-hazeni ve e‘ûzü bike mine’l ‘aczi ve’l-keseli ve e‘ûzü bike mine’l-cübni ve’l-buhli ve e‘ûzü bike min ğalebeti’d-deyni ve kahri’r ricâli.

Türkçe Anlamı:

Allâh’ım! Üzüntüden ve kederden sana sığınırım. Aczden ve tembellikten sana sığınırım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından Sana sığınırım.