Kazanç yollarının başında ticaret gelmektedir. Müslüman bir kimsenin de ticaret yapmasında bir sakınca yoktur. İslamda, ticaret teşvik edilmekle beraber başıboş bırakılmamış, ahlâkî içtimâî, sahalarda zararlı olmaması için tedbirler alınmış ve sınırlar getirilmiştir.

Peygamber efendimiz (s.a.v) ”güvenilir dürüst tüccar kıyamet gününde şehitlerle beraberdir” (ibn. Mâce) buyurarak hem iktisadi cihad manasına dikkatleri çekmiş hem de dünyaya dalmış insanın nefis mucadelesine değinmiştir. Bir diğer hadiste Peygamberimiz (s.a.v) ”Tacirler, kıyamet günü facirler (günahkarlar) olarak diriltilirler; ancak Allah (cc)’tan korkan, iyilik ve doğruluktan ayrılmayanlar müstesna.” (Tirmizi) buyurarak mü’mini dosdoğru ticarete teşvik etmiştir.

İslamda ticaret teşvik edilmiş, hak ve hukukun korunması için de tedbirler alınmıştır. Müslüman ticaret yapabilir fakat; içki, uyuşturucu madde, domuz, put, mustehcen obje ve resimler gibi islamın yasakladığı şeylerin ticaretini yapamaz. Çünkü haram olan şeylerin ticaretide haramdır. Mübah olan şeylerin ticaretinin yapılması içinde; yalan, aldatma, faiz, hile hurda, ihtikar (vurgunculuk), fahiş kazanç gibi davranışlardan kaçınmak gerekir, şarttır. Bu kul hakkıdır ve çok büyük günahlardandır. Malesef günümüz ticaret anlayışı tam da bu zihniyete dönmüş ve kimse kimsenin hakkına riayet  etme hassasiyetini göstermemektedir. Halbuki rızk Allah (cc)’tan dır.

    Hz. Ebubekir (r.a), Abdurrahman b. Avf (r.a) gibi cennetlik sahabiler de ticaretle meşgul olmuş aynı zamanda ümmete önderlik etmişlerdir.