Sabah akşam Seyyid’ül İstiğfar Duası na devam etmek lazımdır. Bu istiğfarı yakinen bilerek gündüz okuyan kimse o gün ölse cennet ehlinden olur. Keza, gece okusa ve aynı gece ölse yine cennet ehlinden olur (Buhârî, Deavât, 2, 16; Ebû Dâvûd, Edeb, 100-101) Resûl-ü Zişan (s.a.v) bunu böylece müjdelemiştir.

    Okunuşu: “Allahümme ente Rabbî lâ ilahe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve vâ’dike mes’tetâtü eûzü bike min şerri mâ sanâtü ebû’ü leke bi-nîmetike aleyye ve ebû’ü bizenbî fağfirlî feinnehû lâ yağfıruz-zünûbe illâ ente”

    Anlamı: «Allah’ım! Sen benim Rabbimsin. Sen’den başka ibâdete lâyık ilâh yoktur. Beni Sen yarattın. Ben Sen’in kulunum. Ezelde Sana verdiğim sözümde ve vaadimde hâlâ gücüm yettiğince durmaktayım. İşlediğim kusurların şerrinden Sana sığınırım. Bana lutfettiğin nîmetleri yüce huzûrunda minnetle anar, günâhımı îtirâf ederim. Beni affet, şüphe yok ki günahları Sen’den başka affedecek yoktur.»”